Workshop for å utvikle plattform for innovasjon?

Øvre Eiker kommune arrangerte sammen med Asker kommune, KS, Puzzelpart (prosjektportalen) og Tinkr AS en workshop for å starte arbeidet med å utvikle en samhandlingsplattform for innovasjon.

Prosjektportalen har jo laget en fantastisk løsning bygd på prosjektveiviseren og Prince2 metodikken som stadig flere implementerer i sin organisasjon. Kan det være mulig å utvikle en tilsvarende løsning for førkonsept og idefasen også? En samhandlingsplattform for innovasjon?

Svaret på om det finnes et behov for en tilsvarende på ide og innovasjonsarbeidet gav seg selv i antall påmeldte, de positive tilbakemeldinger fra innovatører over hele Norge, samt KS sin støtte og push på arbeidet. I alt 50 stykker deltok fra Finnmark i nord til Agder i sør.

Agenda for workshopen startet med noen korte introduksjoner:

  1. Christer B Gulbrandsen ønsket velkommen og delte om innovasjonsarbeidet i Øvre Eiker.
  2. Mario Gaarder seniorrådgiver Innsikt og innovasjon i KS vil fortalte om KS sine tanker og ambisjoner rundt en samhandlingsplattform.
  3. Geir Graff som mange kjenner fra Asker kommune. Han vil fortelle litt om det som er gjort fra før med et slikt arbeid, men kanskje også fortelle litt om hva som dukker opp i horisonten. Ideportaler og Innbyggerplattformer.
  4. Kristian Wengen fra innovasjonsselskapet Tinkr delte sammen med Finnmark Fylkeskommune om deres pågående arbeid på å tydeliggjøre prosessene i innovasjonsarbeidet.
  5. Så noen refleksjoner i plenum med ordet fritt. Løst og fast fra deltakerne.

Her kan du se opptak av workshopen:

Se opptak av innlegg og diskusjoner i plenum her

Presentasjoner kan lastes ned her:

Øvre Eiker:
http://slikskapervi.no/wp-content/uploads/2020/12/Presentasjon-workshop.pdf

Tinkr og Finnmark FK:
http://slikskapervi.no/wp-content/uploads/2020/12/Innovasjonsprosjekter-TFFK-Samferdselsdivisjon.pdf

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!