Utviklingsteamet

Utviklingsteamet er et tverrfaglig team som jobber med veiledning, verktøy, ressurser og kompetanseheving for å skape et livskraftig Øvre Eiker.

Møt medlemmene av utviklingsteamet!

Elisabeth Enzinger Søhoel

Administrasjon

Birgit Solberg

Rådgiver helse og omsorg

Heidi Meese Johannessen

Digitaliseringsrådgiver

Jo-Are Stubmo

Fagansvarlig IT

Hilde Birkeland

Innovasjonsrådgiver

Karin Bülow

Rådgiver bygg

Dette jobber vi med

Slik skaper vi.no

Vi tilgjengeliggjør informasjon på denne nettsiden.

Verktøy

Vi tilpasser og tilgjengeliggjør verktøy for å jobbe med innovasjon, prosjektarbeid og digitalisering.

Veiledning

Vi tilbyr veiledning for medarbeidere som ønsker det i utviklingsarbeid.

Månedsbrev

Vi samler det gode utviklingsarbeidet i kommuneorganisasjonen i et månedsbrev.

Månedsprat

Utviklingsteamet er i ferd med å etablere et nettverk hvor vi trekker frem godt utviklingsarbeid i organisasjonen.