3. Test

Innovasjonsprosessen vi benytter i Øvre Eiker kommune er BLT-prosessen. Den består av arbeid med BEHOV, utvikling av LØSNING, og TESTING av løsningen.

Test løsningen tidlig

Det er vanskelig å vite hvordan de som skal bruke løsningen responderer på den. Derfor tester vi løsningen i liten skala.
Ved å teste kan vi vurdere om vi skal bruke tid og penger på å kjøpe, implementere og prøve ut en løsning.

5. Samle

Vi åpner opp ved å teste løsningen og samle erfaringer.
Teste i liten skala

Vi starter ved å teste løsningen i liten skala. Hvis ikke løsningen finnes fra før, kan vi bygge et skall for å teste. For eksempel ved hjelp av en prototype. Hvis løsningen finnes, kan vi teste den i liten skala i vår sammenheng.

Samle erfaringer

Det er viktig å involvere de som skal bruke løsningen. Dette kan vi sjekke ved å holde en brukertest eller kjøre en pilot. Hvordan responderer de?

2. Vurdere

Nå er det på tide å lukke igjen testfasen og vurdere erfaringene vi har samlet inn.
Vurdere erfaringer

Etter at man har testet en løsning på de som skal bruke den, er det ofte tydelig hva som må endres. Gjør en prioritering og velg hvor dere skal starte.

Gjør endringer

På dette stadiet må man vurdere om man skal gjøre store eller små endringer. Svarte løsningen på behovet under testingen? Er vi klare for å kjøpe og implementere en løsning? Eller bør vi ta et steg tilbake og jobbe mer med løsningen?

Verktøy i testfasen

Her har vi samlet noen verktøy som kan brukes i testfasen. Det er ikke nødvendig å ta i bruk alle verktøyene i alle prosjekter. Det viktigste er å snakke med de som skal ta i bruk løsningen.
Bygge prototype
Brukertest
Pilot
Prioritere endringer

La oss ta en prat!

Vil du lære mer om BLT-prosessen? Ta kontakt med utviklingsteamet!
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]