Flokene vi skal løse, løser vi ved innovasjon og samskaping

Vi må innovere fordi vi har noen utfordringer som vi ikke får løst hvis vi ikke jobber på nye måter. Hos oss handler det om for stramme økonomiske rammer sett i forhold til behovet for investeringer og god drift, for høyt sykefravær, for mange kvadratmeter bygg som brukes for lite effektivt – for å nevne noe.

Vi må, kort sagt, innovere.

Øvre Eiker kommune har noen utfordringer i neste tiårene som vi må finne løsninger på. Utfordringene deler vi med de fleste av de andre kommunene i landet – og noen også med lokalsamfunn i land over hele verden. De tre kanskje viktigste utfordringene våre er klima- og miljøkrisa, en aldrende befolkning og ungt utenforskap. Alle disse tre utfordringene er komplekse, de lar seg ikke løse på kort tid med ett eller to tiltak. De er det vi på innovasjonsspråket kaller «wicked problems». Vi kan kalle dem samfunnsfloker her hos oss.

Det handler i vår kommune også om stramme økonomiske rammer sett i forhold til behovet for investeringer og god drift, om høyt sykefravær, om for mange kvadratmeter bygg som brukes for lite effektivt – for å nevne noe.

Slike floker lar seg ikke løse uten at vi gjør noe vi ikke har gjort før. Vi må samarbeide med nye folk med annerledes kompetanse enn oss sjøl, vi må organisere oss annerledes, vi må kanskje slutte helt å gjøre noe og begynner å gjøre noe helt nytt. Vi må, kort sagt, innovere.

Å innovere er ikke så komplisert, nødvendigvis. Det kan være så enkelt som å huske tre ord: Behov, løsning, test. Vi må ha nok innsikt i problemet, eller behovet. Hvordan får vi det? Ved å involvere de det gjelder, snakke med andre fagfolk, få nye perspektiver. I alle fall aldri tro at vi selv sitter med svaret med en gang. Så må vi jobbe godt med løsninga på problemet, basert på den innsikten vi har fått. Vil løsninga fungere? Vil den bidra til å løse floka? Før vi iverksetter løsninga i stor skala skal vi bli enda flinkere til å teste den ut på noen få. Så kan vi justere løsninga om det trengs, og dermed treffe behovet enda bedre.

Denne sida er ment som inspirasjon til deg som skal innovere på arbeidsplassen din. Her kan du få råd og tips om hvordan du kan gripe an en floke, du kan lese om andre innovasjonsprosjekter og du kan lese innovasjonsteori hvis du vil.

Hilsen fra Trude Andresen, kommunedirektør

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!