Skaperglede på Hokksund Ungdomsskole

9. trinn ved Hokksund Ungdomsskole la nylig frem 36 ulike parkforslag for ordfører Knut Kvale, to representanter fra Hokksund Byutvalg og to fra plan- og bygningsetaten. De tre beste forslagene ble kåret, og modellene står nå på rådhuset for å inspirere de folkevalgte. Modellene ble skapt på Skaperverkstedet på Hokksund ungdomsskole. – Vi ser at elevarbeid som dette har noe for alle, forteller lærer Hanne Frøyse Olsen.  

En oppgave for alle 

Hanne Frøyse Olsen er lærer for 9. trinn og tok initiativ til elevarbeidet. Øvre Eiker kommune ber om innspill til fremtidens Øvre Eiker på sammenskapervi.no. – Da jeg så nettsiden, tenkte jeg på hvordan elevene kan involveres i dette arbeidet, forteller Hanne. – Elevene fikk i oppgave å finne et område i Hokksund som de ønsker å gjøre noe med, fortsetter hun. Trinnet har jobbet tverrfaglig med norsk og matte. I august 2020 ble alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring fornyet. I dette elevarbeidet har de hatt fokus på demokrati, medvirkning, identitet, skaperglede og engasjement.    

– Elevene har målt opp valgt område, laget plantegninger i målestokk, satt opp budsjett, laget fysiske modeller og modeller i Minecraft, forteller Hanne. Resultatet ble pitchet for juryen. – Gruppearbeid som dette har noe for så å si alle elevene, fortsetter Hanne. – Noen er kreative, noen er praktiske, noen er muntlige, noen er teoretiske. Elevene får vist seg frem på et stort spekter. – Elevene har jobbet i grupper med noen som har andre styrker enn seg selv, og det kan både være givende og utfordrende, sier Hanne. Lærerikt er det i hvert fall.  

Imponerende arbeid 

– Det var mange flinke elever som hadde jobbet veldig godt, forteller Lene Myrvold Velle, representant for Hokksund Byutvalg. – Det var en vanskelig oppgave å kåre tre vinnere, sier ordfører Knut Kvale. – De tre som vant hadde tenkt konstruktive tanker om hvordan vi kan få mer aktivitet i sentrum. Det var bemerkelsesverdig hvor mange av parkforslagene som samler ulike aldersgrupper, dette er svært godt tenkt, fortsetter ordføreren. – De tre som ble plukket ut som vinnere virket realistiske på en praktiker som meg. De tre forslagene står nå på rådhuset for å inspirere administrasjonen og de folkevalgte.

Eget Skaperverksted 

Parkforslagene ble til på Skaperverkstedet på Hokksund ungdomsskole. – Skaperverkstedet skal innby til å skape, forteller Hanne. Det er malt i mørk oransje, har 3D-printere, Cricut-kuttere, krittavler, verktøy og materialer. – I dette elevarbeidet har vi brukt bortimot 4 000 ispinner, sier Hanne latterfull. – Når verktøyet og materialene er synlige i klasserommet, ser vi at det klør i fingrene til elevene, forteller Hanne.   

– Vibeke Molandsveen kom på ideen om Skaperverkstedet, forteller Hanne. – Vi drodlet videre sammen og la frem forslaget for rektor. – Vi ble møtt med «kjør på»! Det er veldig motiverende, sier Hanne. – Jeg opplever stor takhøyde for å komme med ideer og forslag. Vibeke, Hanne og Jovana Dasic, som også har vært med på å lage og utforme Skapervekstedet, fikk en sum å forholde seg til. Ikke minst har Marita Bolstad som fagleder bidratt i stor grad. 

Skaperskolen.no hjalp lærerne til å se hva de trengte, hva de kunne få ut av pengene og hva de allerede hadde på skolen. – Skaperverkstedet har tatt i bruk verktøy og møbler som ikke ble brukt andre steder på skolen, i tillegg til noe nytt, forteller Hanne. – Vi ønsker at dette skal være et rom som blir brukt på lik linje som et klasserom. Den tverrfaglige tanken i den nye læreplanen, gjør at alle fag kan se nytteverdien av rommet. 

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!