Sammen om fagfornyelsen

I august 2020 ble alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring fornyet. Skolen skal nå legge til rette for læring innen de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. – Vi øver oss på å jobbe med tverrfaglige temaer, forteller Mette Marthinsen, rektor ved Røren skole. – Når vi jobber med temaene, ønsker vi å fri oss fra fagene i stedet for matte, norsk og samfunnsfag. Dette gjør at undervisningen ikke handler om fag, men virkeligheten som elevene skal ut i, fortsetter hun.  

Øver på ett tverrfaglig tema i halvåret  

Skolene har løst arbeidet med nye læreplaner på ulike måter. Mette Marthinsen begynte som rektor på Røren skole høsten 2021, og ønsket at skolen skulle jobbe i fellesskap med fagfornyelsen. Røren skole har valgt å øve seg på et tema i halvåret. – Lærerne ønsket bærekraftig utvikling som første tema, så vi begynte med det, sier Mette. Dette halvåret er temaet folkehelse og livsmestring.

– Å jobbe med tverrfaglige temaer er en øvelse for oss alle. Det er enklere å jobbe flerfaglig med samme tema, men mer utfordrende å koble kompetansemålene i fagene opp mot ett tema, eller en relevant virkelighetsnær problemstilling som skal løses, forteller Mette. – Når vi jobber sammen om noe nytt og kan støtte oss på hverandre, blir det ikke så skummelt. Røren-laget får til fagfornyelsen sammen, forteller Mette entusiastisk. 

Organiseringen av arbeidet  

7. trinn har hatt om følelser i temaperioden folkehelse og livsmestring.

– Vi har erfart at det er viktig at ledelsen oversetter føringene fra Utdanningsdirektoratet, sånn at lærerne vet hva vi skal konsentrere oss om og hvordan vi organiserer oss, forteller Mette. – Det er ikke hver enkelt lærer som må finne ut av dette alene. Vi har tydelige rammer og forventinger fra ledelsen. Det er viktig for meg at nå har vi rom til å prøve og feile, også lærer vi underveis, fortsetter hun. 

– Ved oppstart av nytt tema, har vi hatt en felles oppstart på skolen og gjort litt ut av det, forteller Mette. Ledelsen lager en oppstarts-presentasjon, som tre gruppeledere presenterer for lærere på sine trinn. En gruppeleder har ansvar for 1.-2. trinn, en for 3.-4. trinn og en for 5.7- trinn. – Vi deler i fellesmøter under planlegging, når vi starter, når vi har midtveis-evaluering og når vi gjennomfører en evaluering med elevene og har en sluttevaluering, forteller Mette. Lærerne har stor kunstnerisk frihet til å finne metodene og aktiviteten i undervisninga selv. 

En mer variert skolehverdag 

Elevene har laget kroppsdeler på SFO i temaperioden folkehelse og livsmestring.

Lærerne forteller at skolehverdagen blir mye mer variert, det blir mer aktivitet og mer praktisk undervisning. Mette forteller at elevmedvirkning er viktig på Røren. Elevene har eksempelvis vært med på å planlegge hvor de skal dra på tur, hva de skal gjøre eller hva slags mat de skal lage. – I elevevalueringen kommer elevenes tilbakemeldinger tydelig frem, sånn at vi kan se hva som funket godt og hva vi bør endre til neste gang, forteller Mette. 

– Vi ser at lærerne syns det er gøy å samarbeide om undervisningen. Det skaper engasjement, og man blir mer kreative sammen, forteller Mette. – Jeg tror på å gi folk ansvar og vise tillitt, dette fører til motivasjon og eierskap. Vi har en fantastisk fin gjeng med lærere, skryter Mette. – Jeg er så glad for å ha så mange rundt meg som kan så mye! 

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!