Prosjektarbeid i Øvre Eiker kommune

Hva er et prosjekt?

Et prosjekt er en midlertidig organisasjon
som gjennomfører endringer
for å skape en effekt som gir gevinster.
Målet for prosjektet er leveransene.

Vi jobber etter disse dokumentene

Leveransene i et prosjekt fører til endringer av våre

arbeidsprosesser
tjenester
produkter

som skaper en effekt på våre langsiktige mål

klima
økonomi
samfunn

som gir gevinster vi kan måle i

mer effektivitet
økt kvalitet
forbedringer

Hvilke faser er det i et prosjekt?

Se fasene i et prosjekt