Porteføljestyring

Porteføljestyring handler om å styre hva organisasjonen skal jobbe med når. Her finner du informasjon om hver fase i porteføljeprosessen og hvilke verktøy vi har tilgjengelig.

Porteføljestyring i Øvre Eiker

I Øvre Eiker er vi i gang med å teste en porteføljeprosess. Dette innebærer at vi har bedre oversikt over hvilke prosjekter som foregår og status på prosjektene. Porteføljestyringen skjer med støtte fra funksjoner i Prosjektportalen.
Store og tverrsektorielle prosjekter løftes til kommunedirektørens ledergruppe. Hver seksjon styrer sin egen portefølje.

Faser i porteføljeprosessen

Samle
Begrunne
Velge
Prioritere

1. Samle

Første steg består av å samle ideer, muligheter og utfordringer identifisert gjennom våre metoder.
Bestillinger

Bestillinger kan komme fra politisk og administrativt holdt, i tillegg til tilskudd og uforutsette hendelser.

Innspill og ideer

Ideer og innspill kan komme fra kommunestyret, ledergruppa, ledere, medarbeidere, næringsliv og innbyggere.

Verktøy

På sammenskapervi.no kan innbyggere komme med innspill, på slikskapervi.no kan ansatte komme med innspill. Innspill kan også komme fra vedtak, strategier og planer.

2. Begrunne

I det andre steget begrunner initiativtager behov, muligheter og utfordringer i et konseptnotat.
Initiativtager

Initiativtager eier konseptnotatet, tar ansvar for innholdet og følger prosessen.

Utviklingsteamet

Utviklingsteamet veileder initiativtager om ønskelig, og kan hjelpe til med å samle inn konseptnotatene.

Likt oppsett

Konseptnotatene har likt oppsett for enklere vurdering.

3. Velge

I steg tre velger porteføljeansvarlig, for eksempel KLG eller ledergruppe helse og omsorg, hvilke innspill som skal bli et prosjekt.
Kriterier

Valgene blir tatt på bakgrunn av satte kriterier.

4. Styre

I steg fire skjer kontinuerlig styring av prosjekter.
Nye prosjekter

Ved oppstart av nye prosjekter, hvilke prosjekter startes når?

Pågående prosjekter

Oversikt til å vurdere om pågående prosjekter skal fortsette, settes på hold eller stoppes.

Porteføljestyringen skjer med støtte fra funksjoner i Prosjektportalen

Prosjektoversikt
Prosjektstatus
Leveranser
Gevinstoversikt
Ressursallokering
Risikooversikt