Opptatt av å bruke ressursene innovativt

Trude

Kommunal Rapport har vært år en kåring av årets kommuneprofil, kommunedirektører som har blitt lagt merke til. I år har vår egen Trude blitt nominert.

Artikkel fra Kommunal Rapport 26.11 2020:

Kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker går foran i utviklingen av nye arbeidsmåter og verktøy.

Etter flere år som områdedirektør i KS for forskning, innovasjon og digitalisering ble Trude Andresen toppleder i Øvre Eiker i 2015. Noe av det første hun sa som nyansatt, var at hun var spent på å se hvordan det hun hadde jobbet med, fungerte i virkeligheten.

Fra første stund var Andresen opptatt av innovasjonsarbeid. Hun ville både finne nye løsninger på floker og at kommunen skulle opparbeide kompetanse og kapasitet til å tenke innovasjon.

Etter at hun overtok roret i Øvre Eiker, har kommunen ansatt en innovasjonsrådgiver, etablert et utviklingsteam og har en seksjon med ansvar for innovasjon. Hun har stadig sendt nye ansatte til Innovasjonsskolen på Lillehammer. Snart har hele ledergruppa fullført utdanningen.

Øvre Eiker er en kommune med lite penger og mange menneskelige ressurser. Andresen er opptatt av hvordan kommunen skal utnytte det på best mulige måte. Trass i lave inntekter har Øvre Eiker tatt et solid sprang på Kommunebarometeret de siste årene, særlig innen pleie og omsorg, grunnskole og barnehage.

Andresen synes det er veldig hyggelig og veldig overraskende å bli nominert.

– Da jeg begynte i Øvre Eiker, var jeg veldig opptatt av at innovasjon er nødvendig i kommunesektoren. Det har jeg fått bekreftet gjennom praktisk virke. Vi har noen utfordringer som ikke lar seg løse med mindre vi jobber annerledes enn før. Det handler om hvem vi samarbeider med, måten vi samarbeider på, hvordan vi ivaretar innbyggerne og brukerne våre og hvordan vi jobber på tvers av ulike fagområder, sier Andresen.

Noen ganger går det riktig bra, som da et skoleutvalg la fram et enstemmig forslag til ny skolestruktur etter ett års arbeid. Andre ganger fungerer det ikke. Andresen er opptatt av at det er lov å gjøre feil, men ikke samme feil to ganger.

Fokuset på innovasjon synes ut over kommunens grenser. Andresen sitter i KS’ strategisk råd for innovasjon og forskning. Øvre Eiker er nå sparringskommune for Stadt og Nordre Follo i forskningsprosjektet «Den samskapende kommunen».

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!