Modnes som kommunale innovatører

I sommer foretok seksjon for kultur og livskraft en undersøkelse om innovasjon i Øvre Eiker. Resultatene viser at våre ansatte er på rett vei som kommunale innovatører. 79% av de spurte har deltatt i en eller annen form for deltakelse i midlertidige oppgaver utenom ordinær drift. Hele 59% har skrevet søknader om prosjektmidler i ulike sammenheng. Likevel mener mer enn 25% at ledelsen ikke har kommuniserer behovet eller et ønske om innovasjon godt nok.

Ansatte oppfatter seg likevel noe gjennomsnittlig som innovatører. Mer enn 40% ser på Øvre Eiker som middels eller lite innovative. Flertallet mener likevel vi har en god kultur som verdsetter uvanlige ideer og nye perspektiv. Enda noen flere mener kommunen er preget av en åpenhet for endring, gjøre feil og ta risiko.

De spurte består av en fin blanding mellom rådgivere, ledere og ansatte i alle våre 6 seksjoner. Omtrent 67% kjenner til og har benyttet ulike verktøy innen innovasjon som f.eks brukerreiser, BLT-metodikk, idesjekk og kanvas. Det har skjedd gjennom flere workshops arrangert de siste to årene. Resultatet viser også at Lean-metodikken er den metoden som flest ansatte kjenner til og har noe erfaring med.

Det kan se ut som at innovasjonsrådgiver Marte har bidratt til å sette fokus på tjenestedesign og har modnet Øvre Eiker innen innovasjon. Dette bygger godt på vår innovasjonsplakat og strategi.

Det viser seg at fokuset på prosjektledelse og prosjektmetodikk står svakere. Svært få av de spurte sier de kjenner til vår prosjektmetodikk som bygger på prosjektveiviseren. Flere har deltatt på prosjektskole som Øvre Eiker har arrangert tidligere i seksjonen kultur og livskraft, men det ser ut som at fokuset på systematisk prosjektledelse har falmet noe.

Det er grunn til å tro at både innovasjon og prosjektledelse vil befeste seg sterkere i årene fremover. Nettsiden www.slikskapervi.no, utviklingsteamet og ikke minst vår innovasjonsrådgiver ønsker å bidra til og holde oppe trykket innen innovasjon blant våre ansatte i våre seksjoner, enheter og virksomheter. Sammen skaper vi!

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!