Markering av verdensdagen for kreativitet og innovasjon

I 2017 vedtok FNs generalforsamling at hvert år skal 21. april dedikeres til å markere verdensdagen for kreativitet og innovasjon. I Øvre Eiker kommune markerer vi dagen ved å invitere alle ansatte til å bli med på historiens første månedsprat.

Hvorfor kreativitet og innovasjon?

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. For å klare dette er man nødt til å se på tvers av sektorer, og jobbe sammen og dele kunnskap. Kreativitet er derfor nøkkelbegreper for å nå bærekraftsmålene innen 2030. 

Kreativitet og innovasjon er nødvendig i Øvre Eiker kommune. Vi må løse komplekse utfordringer, som eldrebølgen, klima- og miljøkrisen og ungt utenforskap med få kroner. 2020 viste oss at uforutsette ting kan komme vår vei. Disse utfordringene kan dessverre ikke løses på kort tid med enkle tiltak. Derfor jobber vi systematisk og kontinuerlig med innovasjon. – På slikskapervi.no kan ledere og ansatte finne mer om hvordan vi jobber med innovasjon og hvilke verktøy vi bruker, forteller innovasjonsrådgiver Marte Frøyse Granberg.

Marker dagen ved å bli med på månedspraten!

I Øvre Eiker markerer vi dagen ved å invitere alle ansatte til å bli med på historiens første månedsprat. Månedspraten er en frivillig og uformell prat om utviklingsarbeidet i kommunen. Utviklingsteamet, ledet av Marte, er initiativtager for dette. – Det er skjer så mye godt arbeid i organisasjonen som det er viktig å løfte frem. På den måten kan vi bli bedre kjent på tvers, lære av hverandre og informere om hva som skjer, forteller hun.

Månedspraten skjer på teams fra 12-13.00 onsdag 21. april, og alle ansatte er velkomne til å delta. – Kommunedirektør Trude Andresen kommer for å fortelle om hvorfor vi trenger innovasjon i Øvre Eiker kommune, sier Marte. – Vi ønsker å trekke frem innovativt arbeid, har overlevert stafettpinnen for lysende arbeid til gjengen som jobber med vaksinesenteret. De skal snakke om hvordan de klarte å skape vaksinesenteret på 8 dager og hvordan de snur seg om fra uke til uke. Til slutt skal de overrekke stafettpinnen til de som kommer på månedspraten i mai, fortsetter hun.

– Sett av tiden i kalenderen din, og gå inn på linken til teams-møtet kl. 12 21. april, oppfordrer Marte. Du kan bidra aktivt ved å stille spørsmål, eller bare lytte. Opptak publiseres på slikskapervi.no i etterkant.

Interesse utenfor kommunens grenser

Kommunedirektør Trude Andresen, kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen, utviklingsteamet og innovasjonsrådgiveren jobber systematisk og kontinuerlig med innovasjon. – Vi blir stadig kontaktet av andre kommuner som ser hvordan vi jobber på slikskapervi.no og vil høre mer om hvordan de kan få til noe lignende, sier Marte.

– Det er ikke mange kommuner som har et eget utviklingsteam, forteller Marte. Utviklingsteamet er et tverrfaglig team med ressurser fra IT, digitalisering, prosjekt- og porteføljestyring, eiendom og bygg, helse og omsorg, og administrasjonen.

Hvis du står fast i et prosjekt, lurer på hvilke verktøy og metoder du kan bruke eller har et godt innspill – ta kontakt med utviklingsteamet på utviklingsteamet@ovre-eiker.kommune.no.

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!