Månedspraten i april 2022: RØRE-prosjektet på Darbu skole.

Darbu skole deltar i RØRE-prosjektet i Viken. RØRE er et folkehelse- og utviklingsprosjekt i skolen med hovedbudskap: God helse gir bedre læring. RØRE-prosjektet legger til rette for sunne og aktive elever som trives og lærer bedre. Formålet med prosjektet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best mulig resultat.

I månedspraten 28. april presenterte rektor ved Darbu skole Anniken Liset Kajander og RØRE-ambassadørene ved skolen Ingjerd Sommerstad og Anne Barbro Kårtvedt hvordan de jobber med dette i skolehverdagen. Et spennende og innovativt arbeid!

Her kan du se opptak av månedspraten:

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!