Månedsbrev for mars

Utviklingsteamet har samlet og oppsummert noe av det gode endringsarbeidet som har skjedd i kommuneorganisasjonen denne måneden. Håper du finner noe interessant!


Månedens ord fra kommunedirektørens ledergruppe

Tid for Tjenestens gjennomgang

Regnskapet for 2020 er levert med et lite overskudd og årsmelding skal leveres innen 01. april. For økonomiseksjonen handler denne tiden av året om å evaluere fjoråret, planlegge året vi er inne i og begynne arbeidet med å se fremover mot 2022.

Øvre Eiker kommune er en lavinntektskommune som er ekstremt effektivt drevet. KOSTRA-tallene som ble publisert 15. mars viser at Øvre Eiker bruker kr. 2.000,- mindre enn sammenlignbare kommuner pr. innbygger og kr. 5.300,- mindre enn landet pr. innbygger. Med 19.709 innbyggere i Øvre Eiker kommune pr. 01.01.2021 betyr dette at tjenestene leveres 40 millioner kroner rimeligere enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 07 og 104 millioner kroner rimeligere enn landet som helhet.

Samtidig som 2020 evalueres og 2021 gjennomføres skal 2022 og årene fremover planlegges. For tredje året gjennomføres «tjenestens gjennomgang» som en oppstart av budsjett- og økonomiplanprosessen. Tjenestens gjennomgang er en aktivitet som skal gjennomføres i alle tjenester og er:

  • Internkontroll – sjekk av at alle tjenester har orden i eget hus
  • Innspill til drifts- og investeringsbudsjettet fra alle tjenester og seksjoner
  • Identifisere behovet for fornying gjennom innovasjon og digitalisering

I 2021 er Tjenestens gjennomgang forenklet og fristen for internkontrollaktiviteten er 30.06.2021, mens innspillene til drifts- og investeringsbudsjettet skal leveres senest 31.08.2021. Kommunedirektøren sender ut oppdragsbrevet til seksjonene i uke 12 og alt skal besvares elektronisk i Framsikt.

Året 2020 viste at det var svært viktig for landet å ha reserver til å sette inn når krisen rammet i form av korona. På samme måte må kommunen klare å bygge opp reserver for å kunne håndtere svingninger i utgifter og inntekter, og ikke minst for å kunne investere i effektive og gode bygg hvor det kan ytes gode omsorgs- og oppveksttjenester. Øvre Eiker har over tid vært dyktige som har lagt til rette for en befolkningsvekst på 1,3% til 1,7 % de siste årene. Dette gjør at inntektene øker, men fører også til at det er press på utgiftene.

For å kunne skape det nødvendige handlingsrommet i tjenestene og økonomisk trenger vi å fornye kommunesektoren. Innen alle sektorer er det mulig å effektivisere tjenesteproduksjonen, vi må bare være åpne for at det gjelder oss alle sammen.

– Leif Arne Steingrimsen, kommunalsjef økonomi, eierskap og innkjøp


Månedens klapp på skuldra

BUA Øvre Eiker på utlånstoppen

I januar hadde BUA Øvre Eiker flere utlån enn noen annen BUA-ordning i Norge. I februar lå de på topp blant de mellomstore kommunene. Dette er tall Jon Wold og Lene Myrvold Velle er stolte av. Hva er grunnen til at de gjør det så bra? Jon og Lene forteller om flere innovative grep.


Månedens prosjekt

Øvre Eiker pitcher prosjekt på eKommune

I år får Ørjan Aarmo muligheten til å pitche et prosjekt på eKommune. eKommune er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor. Årets konferanse er hel-digital, og sendes live 14. og 15. april. Prosjektet er et resultat av arbeidet med slikskapervi.no og prosessen rundt det, forteller Ørjan.

Vi opplever at svært mange kommuner har et behov for å systematisere innovasjonsarbeidet sitt, og sikre en effektiv integrering i øvrig prosjektarbeid, sier Ørjan. Mange bruker Prosjektportalen til prosjektstyring og har et ønske om nye innovasjonsmoduler knyttet til denne plattformen. Øvre Eiker har sammen med Asker kommune, KS, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Tinkr tatt tak i denne utfordringen. Vi har vært i dialog med over 50 kommuner og fått tilbakemeldinger på ønsker og behov, forteller Ørjan. Prosjektet spleises på av flere kommuner og fylkeskommuner, også avventer vi søknad på FoU-midler fra KS. Vi gleder oss til å følge prosjektet videre!


Månedsprat i april

Slik skapte vi et vaksinesenter på 8 dager

21. april kl. 12-13.00 inviterer vi alle ansatte og folkevalgte til å markere innovasjonsdagen ved å bli med på historiens første månedsprat i Øvre Eiker kommune.

Birgit Solberg, Karin Bülow, Jo-Are Stubmo og Kari Mette Høstvik kommer for å fortelle om vaksinesenteret i Øvre Eiker kommune. Denne gjengen var med på å skape senteret, og nå tilpasser de det fra uke til uke. Hvordan klarte de å skape et vaksinesenter på 8 dager? Hvilke valg var avgjørende for at senteret funker så bra i dag? Hvorfor ser andre kommuner til Øvre Eiker? Hvordan klarer de å snu seg om fra uke til uke?

Lim møtelinken i kalenderen din 21. april 12-13.00! Vet du om noen som bør være med? Videresend linken! Opptak av månedspraten legges ut på slikskapervi.no.

Månedspraten blir en fast prat én time, én gang i måneden. Dette er en uformell prat om endringsarbeidet i kommuneorganisasjonen, hvor vi kan lære, informere og bli bedre kjent på tvers. Du kan bidra aktivt ved å stille spørsmål, eller bare lytte.


Månedens test

Stort engasjement – tekniske utfordringer

sammenskapervi.no

I februar ba Øvre Eiker kommune om innspill til kommunenavn og kommuneplanen på sammenskapervi.no. Vi ser hvor viktig det er å kunne involvere innbyggere på digitale flater, spesielt nå som vi ikke kan møtes fysisk, forteller kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen. Å involvere på sammenskapervi.no gjør at vi potensielt kan nå flere innbyggere. Derfor ønsker vi å teste om denne plattformen kan funke i Øvre Eiker, sier Christer. Plattformen kan brukes i tillegg til metodene vi bruker i dag.

Testen har vært veldig vellykket på én måte – vi har fått over 100 som har registrert seg for å si sin mening om kommunenavn, sier Christer. Mange engasjerte seg, både på sammenskapervi.no, Facebook og i lokalavisene. Men på den andre siden har vi hatt en betydelig teknisk utfordring, fortsetter Christer. Rett etter lanseringen av sammenskapervi.no, oppsto det dessverre tekniske utfordringer med registreringen av nye brukere. Øvre Eiker kommune er en av de første kommunene i landet som tar i bruk denne digitale plattformen. Vi samarbeider med Trondheim og andre byer i smartby-nettverket, forteller Christer. Når man er tidlig ute med å teste en ny plattform, er det dessverre en risiko for tekniske utfordringer.

Akkurat nå får vi ikke gjort annet enn å vente på feilrettingen. Det er frustrerende, men vi håper å få sammenskapervi.no på beina igjen snart, sier Christer. Da vil vi legge ut flere prosesser og fortsette å teste. Jobber du med en prosess hvor du ønsker innspill fra innbyggerne? Ta kontakt på kultur@oeiker.no


Månedens innovative tjeneste

Si hei til Familiehjelpa

Det kan være vanskelig for innbyggere å vite hvor de skal henvende seg når utfordringer oppstår. I januar lanserte Øvre Eiker Familiehjelpa. Alle som har behov for hjelp til et barn kan ringe. Telefonsamtalen er en god start for å få riktig hjelp raskere. Hvordan oppsto denne innovative tjenesten og hvordan er responsen så langt? Else Berit Kyte, kommunalsjef for oppvekst, og Elisabeth Jevne, teamleder for Familiehjelpa, forteller.


Månedens koronainnovasjon

Påskerebus med Elses crocs

Tilbudene for barn og unge stenges ned, og mange er på hjemmekontor. Igjen. Vi ønsker å spre påskeglede og få folk ut på tur, forteller Kari Mette Høstvik, frivillighetskoordinator i Øvre Eiker. Kari Mette, i samarbeid med Ane Uglum, Gry Fredriksen og Marte Frøyse Granberg på kultur, har satt opp en påskerebus.

Når tilbudene for barn og unge stenger ned, er det viktig at vi erstatter det med noe, sier Kari Mette. Frisk luft og litt høy puls er godt for oss alle. For å få folk på tur, har Else Koss Furuseths originale platå-crocs vært på vandring igjen. De har til og med pyntet seg for anledningen. Vi har satt opp ni poster på flotte turmål i Øvre Eiker kommune, forteller Kari Mette. På Facebook poster vi bilder av crocsa på hvert turmål. Når målet er nådd, finner deltagerne plakater med en bokstav. Deltagerne kan registrere at de har funnet bokstaven. Vi deler ut premier hver dag i påsken. Hvis du knekker løsningsordet, kan du vinne hovedpremien. Det er gode vinnersjanser. Kari Mette har hentet inn premier fra lokale butikker og bedrifter.

I løpet av helga registrerte 106 personer seg på postene. Folk i alle aldersgrupper kommer seg ut på ut og det er allerede stort engasjement, forteller Ane. Vi har observert familier med hoppende glade barn på vei til postene, sier Kari Mette. Jeg blir så glad for å se at hensikten med å folk ut på tur oppnås!

Følg med på Facebook-siden til Øvre Eiker kommune for å delta. Hiv dere med på påskerebusen, god tur og god påske!


Tips til månedsbrevet for april?

Ta kontakt med Marte eller andre medlemmer av utviklingsteamet på utviklingsteamet@ovre-eiker.kommune.no.Månedsbrevet sendes til ledere og folkevalgte ved hvert månedskifte. Spre det gjerne videre til andre som bør lese det!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!