Månedsbrev for mai

Utviklingsteamet har samlet og oppsummert noe av det gode utviklingsarbeidet som har blitt gjort i kommuneorganisasjonen denne måneden. Håper du finner noe interessant!


Månedens ord fra kommunedirektørens ledergruppe

Utviklingsarbeid – en kontinuerlig prosess og fornyelse

Barn og unge fortjener en trygg oppvekst, og den må innbyggerne og kommunen skape sammen, – hver eneste dag!  

De beste rammer for en god oppvekst er gode, allmenne tjenester for alle barn, som helsestasjon, barnehager og skole. Her blir barn og unge sett og hørt, og sammen med støttetjenester kan vi bidra for å skape en trygg oppvekst for alle. 

I månedsbrevet denne gangen kan du lese om et viktig utviklingsarbeid som pågår i skolene våre – fagfornyelsen. Gjennom overordnet del av læreplanen har vi fått en et godt dokument som beskriver skolens samfunnsoppdrag. Anbefaler alle å lese dette! Fagfornyelsen kan beskrives med følgende stikkord: relevant kunnskap også for fremtiden, dybdelæring og sammenheng mellom fagene, tverrfaglig arbeid, mer praktisk rettet arbeid, livsmestring og demokrati. 

Else Berit Kyte, kommunalsjef for oppvekst


Månedens fellesskapsfølelse

Sammen om fagfornyelsen 

Skolen skal nå legge til rette for læring innen de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Skolene har løst arbeidet med nye læreplaner på ulike måter. Mette Marthinsen begynte som rektor på Røren skole høsten 2021, og ønsket at skolen skulle jobbe i fellesskap med fagfornyelsen. Røren skole har valgt å øve seg på et tema i halvåret. 

 – Vi øver oss på å jobbe med tverrfaglige temaer, forteller Mette Marthinsen, rektor ved Røren skole. – Når vi jobber med temaene, ønsker vi å fri oss fra fagene i stedet for matte, norsk og samfunnsfag. Dette gjør at undervisningen ikke handler om fag, men virkeligheten som elevene skal ut i, fortsetter hun. Dette halvåret er temaet folkehelse og livsmestring.  


Månedens inspirasjon

Skaperglede på Hokksund Ungdomsskole 

9. trinn ved Hokksund Ungdomsskole la nylig frem 36 ulike parkforslag for ordfører Knut Kvale, to representanter fra Hokksund Byutvalg og to fra plan- og bygningsetaten. De tre beste forslagene ble kåret, og modellene står nå på rådhuset for å inspirere de folkevalgte. Modellene ble skapt på Skaperverkstedet på Hokksund ungdomsskole. Hanne Frøyse Olsen er lærer for 9. trinn og tok initiativ til elevarbeidet. Trinnet har jobbet tverrfaglig, og hatt fokus på demokrati, medvirkning, identitet, skaperglede og engasjement.  

– Elevene har målt opp valgt område, laget plantegninger i målestokk, satt opp budsjett, laget fysiske modeller og modeller i Minecraft, forteller Hanne. Resultatet ble pitchet for juryen. – Gruppearbeid som dette har noe for så å si alle elevene, fortsetter Hanne. – Noen er kreative, noen er praktiske, noen er muntlige, noen er teoretiske. Elevene får vist seg frem på et stort spekter. Elevene har jobbet i grupper med noen som har andre styrker enn seg selv, og det kan både være givende og utfordrende, sier Hanne. Lærerikt er det i hvert fall.


Månedsprat i juni

Et maktsentrum i Viken-landskapet  

Rekonstruksjon av det spektakulære Hokksundskrinet.

22. juni kl. 14-15.00 inviterer vi alle ansatte og folkevalgte til å delta på månedspraten på Teams. På forrige månedsprat mottok planavdelingen i seksjons samfunnsutvikling stafettpinnen for lysende arbeid. Arealplanlegger Bernt-Egil Tafjord kommer for å fortelle om et maktsentrum i Viken-landskapet.  

Øvre Eikers eldste historie har vært gjennom en omskriving: i løpet av de siste 13 årene har historien blitt 2000 år lenger. I jernalderen og vikingtiden har kommunen gått fra å være et spennende avvik, til å bli et sentralt maktsentrum i Viken-landskapet, med paralleller til samtidige maktsentrum i Sør-Skandinavia. Denne historieomskrivingen er et resultat av samarbeid og samskaping, mellom frivillige, kommune, fylke og forskningsinstitusjoner, og innovasjon, med bruk av nye metoder.  

Bli med på månedspraten for å høre om over 700 funn fra tiden før 1500-tallet, og den innovative utstillingen som skal settes opp på Vestfossen kunstlaboratorium i 2023. I utstillingen skal man blant annet bruke teknologi for å rekonstruere det spektakulære Hokksundskrinet, ett av få tidligkristne irske relikvieskrin i Europa. 

Månedspraten er en fast, frivillig og uformell prat. I månedspraten kan vi lære av hverandre, bli bedre kjent på tvers og informere om hva som skjer. Du kan bidra aktivt ved å stille spørsmål, eller bare lytte.  

Lim møtelinken inn i kalenderen din 22. juni kl. 14-15.00! Vet du om flere som bør være med på månedspraten? Videresend møtelinken! Opptak av månedspraten legges ut på slikskapervi.no


Månedens prosjekt

Prosjekt IKT-anskaffelser er i gang!

Ørjan Aarmo er prosjektleder for prosjekt IKT-anskaffelser. Prosjektet skal vurdere neste steg for sak- og arkivsystemet, kommunens hjemmesider, intranett og rekrutteringsløsning.  I disse dager går vi fra konseptfasen til planleggingsfasen, sier Ørjan. Se mer om fasene i et prosjekt her: https://slikskapervi.no/prosjektfaser/ 

Prosjektet skal jobbe med å kartlegge behovet, før de ser på mulige løsninger og eventuelt går til anskaffelse. Alle deler av organisasjonen skal involveres i arbeidet. Har du innspill? Ta kontakt med Ørjan Aarmo på Orjan.Aarmo@ovre-eiker.kommune.no.


Månedens samarbeid

DigiViken – løfter Viken inn i en digital fremtid  

Arbeidet med etableringen og samarbeidet knyttet til DigiViken er godt i gang. De 51 kommunene i Viken representerer 1,2 millioner innbyggere, og har som ambisjon å være en ledende region innenfor innovasjon, digitalisering og smarte samfunnsløsninger. DigiViken skal sikre gjennomføring av ulike prosjekter for alle eller deler av partnerskapets kommuner/fylkeskommune, og er organisert med ett programstyre og ett programkontor. I tråd med vedtatte prinsipper for deltagelse er det både små og store kommuner som representer bredden av kommunene i Viken.   

Øvre Eiker er representert i programstyret med Kommunedirektør Trude Andresen og i programkontoret med digitaliseringsrådgiver Anette Sørfang. Arbeidet som gjøres dette året dreier seg i hovedsak om etablering. Både organisering, samarbeidsavtale, finansieringsmodell og mål for DigiViken videre. Følgende hoved- og delmål er vedtatt av programstyret: 


Månedens tilbakeblikk

Opptak av månedspraten i mai 

På Trivsels- og mestringssenteret skjer det innovativt arbeid med film og musikk. Gry Cora Christensen Nordahl, Bjørn Rørdam Bergersen og Ida Larsen fortalte om hvordan de har fått så flott filmutstyr, effektene av film- og musikk i tjenesten og hvordan de jobber med medvirkning. Vi fikk høre om spennende prosjekter og planer fremover, blant annet fallforebyggende filmer. De har en oppfordring til andre som vil prøve noe lignende: Prøv, og lær underveis!  


Tips til månedsbrevet for juni?

Ta kontakt med Marte eller andre medlemmer av utviklingsteametutviklingsteamet@ovre-eiker.kommune.no.Månedsbrevet sendes til ledere og folkevalgte ved hvert månedsskifte. Spre det gjerne videre til andre som bør lese det!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!