Månedsbrev for juni

Utviklingsteamet har samlet og oppsummert noe av det gode utviklingsarbeidet som har blitt gjort i kommuneorganisasjonen denne måneden. Håper du finner noe interessant!


Månedens ord fra kommunedirektørens ledergruppe

Ungdommens kraft

I dette månedsbrevet kan du lese om spennende ting av, for og med ungdom i Øvre Eiker. Barn og unge er med på sommerskole, og flere av sommerskolene har klart å gi mange ungdom sommerjobber. Frivillig ungdom har fått honnør fra ordføreren, og kommunen skal etablere en ny, lavterskelarena for ungdom i samarbeid med Mental helse. 

Felles for alt, er at det handler om kraften som bor i barn og unge! Der vi voksne har en tendens til å bli tilbakelente og hviler på våre laurbær, er ungdommen sulten, og vil noe. I Øvre Eiker skal vi være stolte av barna og ungdommene, og slippe dem opp og fram. Slik skaper vi et livskraftig Øvre Eiker, også i framtida! 

Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef for kultur og livskraft


Månedens samarbeid

Sommerskolene skaper over 60 arbeidsplasser til ungdom 

Bilde til venstre er tatt av Kari Mette Høstvik, bilde til høyre er tatt av Anette Solbakken i Vestfossen Idrettsforening.

Sommerskoletilbudet skaper totalt over 60 arbeidsplasser for ungdommer i Øvre Eiker fra 15 til 18 år. Sommerskolen er et resultat av samarbeid mellom lag og foreninger, næringsliv og kommunen. Hanne Lyngaas, leder av Øvre Eiker idrettsråd, ønsker å berømme samfunnsansvaret klubbene og de ulike foreningene tar, og hvordan de gir tilbake til barn og unge. Det har vært flotte samarbeidsmøter, sier Hanne. Jeg imponert over at næringslivet har bidratt inn til blant annet gratis lokalbuss og gratis forsikring for deltagere og ansatte. Arrangørene har strukket seg så langt som mulig for at ingen skal stå på venteliste, fortsetter Hanne. Vi har fått til et godt og variert tilbud for sommerskolen, forteller frivillighetskoordinator Kari Mette Høstvik. 

Alle ungdommer har hatt muligheten til å søke på sommerskolejobbene. Klubbene har samordnet seg og klart å se ungdommene som står bak jobbsøknadene, og hver enkelt klubb har strukket seg til det ytterste. De vet hva det betyr for ungdommene å få en sommerjobb, bli sett, tjene egne midler og få med seg en attest videre i livet, sier Hanne. For noen er denne sommerjobbopplevelsen en start på arbeidslivet, og en viktig erfaring som kan føre til at man endrer kurs i en ungdomstid som man ellers ikke ville gjort. Jeg vil si at frivillighetens positive kraft og samarbeid har vist seg fra sitt best i Øvre Eiker denne våren og sommeren. Jeg vil si tusen takk til politikere som trodde på oss og gav oss tilliten, og kommuneadministrasjonen som gav oss midlene, avslutter Hanne. Hurra for godt samarbeid! Vi gleder oss til å følge sommerskolen de neste ukene.


Månedens inspirasjon

Ung livskraft hedret  

15 unge ildsjeler har de siste årene lagt ned mye arbeid for å skape et mer livskraftig Øvre Eiker. Til sammen har de unge ildsjelene gitt mer enn 40 timer hver til frivillig innsats. Dette betyr at de kvalifiserer for Øvre Eiker kommune sin Trå til-ordning. Trå til! er en ordning som skal gi anerkjennelse og høythengende attester for ungdom som gjør en frivillig innsats for sitt lokalsamfunn, sitt miljø eller sin forening. Hvis en ungdom kan dokumentere 40 timer frivillig innsats får man en personlig og skriftlig attest, på både norsk og engelsk, fra ordfører og kommunedirektør.  

De 15 ildsjelene ble hedret av Hokksund idrettslag og Øvre Eiker kommune med middag på Sanden hotell og en personlig attest til hver av ungdommene. – Tusen takk for innsatsen dere har gjort for oss alle. Vi trenger slike ildsjeler som dere for å skape livskraftige lokalsamfunn. Frivillig arbeid er samfunnets viktigste lederskole og jeg er sikker på at vi får se mye mer til dere alle i årene som kommer, sa ordfører Knut Kvale før han delte ut attester og takketaler til hver enkelt av ungdommene.  


Månedens prosjekt

Ung Arena etableres i Øvre Eiker

Ung Arena er et lavterskel tilbud for unge mellom 12-25 år og skal være tilgjengelig for ungdommene når de trenger det. Det skal være kort vei til noen å snakke med. Ung Arena finnes i flere kommuner, og skal nå etableres i Øvre Eiker. – Tilbudet er gratis, har ingen ventetid, lang åpningstid, lett tilgjengelighet, mulighet for å være anonym og har en sømløs overgang til offentlige tjenester, sier Åse Marie Gunnerud Håkonsen, leder av Øvre Eiker-hjelpa. 

Ung Arena ble etablert av Mental Helse etter ønske fra ungdommene om å gjøre ulike tjenester mer tilgjengelig gjennom tilpasning av ungdommens behov og samlokalisering av tjenester i lokalområdet. – Dette er et samarbeid mellom Mental Helse, frivillige og kommunen. Vi har en arbeidsgruppe i gang, og gleder oss til fortsettelsen, forteller Åse Marie. Har du innspill? Ta kontakt med Åse Marie på AseMarieGunnerud.Hakonsen@ovre-eiker.kommune.no.


Månedsprat i august

Blomsterrike kantsoner for pollinerende insekter  

Foto av Trude Andresen

25. august kl. 09-10.00 inviterer vi alle ansatte og folkevalgte til å delta på månedspraten på Teams. På forrige månedsprat mottok landbrukskontoret i seksjon samfunnsutvikling stafettpinnen for lysende arbeid. Jordbrukssjef Anne Bjørg Rian kommer for å fortelle om blomsterrike kantsoner for pollinerende insekter.  

Øvre Eiker har vært med på et pilotprosjekt om kantsoner i jordbrukslandskapet; Kantsoneprosjektet. Her har 12 bønder skjøttet utvalgte kantsoner slik at de skal bli blomsterrike og insektsvennlige. Målet er at alle bøndene skal lære og gjennomføre skjøtsel av kantsoner på sin gård, men erfaringene kan overføres til alle som vil legge til rette for pollinerende insekter. Sett i lys av insektsdød og tap av naturmangfold, er dette et lite, men viktig prosjekt. Det er ikke vanskelig å legge til rette for pollinerende insekter, men man må være bevisst og vite hva man skal gjøre. 

Bli med på månedspraten for å høre om naturen i ditt nærområde og hvordan vi best kan ta vare på disse fantastiske, men sårbare ressursene. Det vil bli vist mange fargerike bilder fra Kantsoneprosjektet. 

Foto av Trude Andresen
Månedspraten er en fast, frivillig og uformell prat. I månedspraten kan vi lære av hverandre, bli bedre kjent på tvers og informere om hva som skjer. Du kan bidra aktivt ved å stille spørsmål, eller bare lytte. Lim møtelinken inn i kalenderen din! Vet du om flere som bør være med på månedspraten? Videresend møtelinken! Opptak av månedspraten legges ut på slikskapervi.no

Månedens verktøy

Gjestebud som medvirkningsmetode  

Bilde fra Storgata i Vestfossen. Link til mer informasjon om bildet.

Gjestebud som medvirkningsmetode har blitt utprøvd i reguleringsplanen for Vestfossen og i kommuneplanprosessen. Bernt-Egil Tafjord, arealplanlegger, har vært med på gjennomføringen. – Selv om formen er uformell, er det i høyeste grad en metode basert på bevisste valg, sier Bernt-Egil. – Det er et poeng med metoden at ingen fra kommunen skal delta, verken fra administrativt eller politisk nivå. Tilbakemeldingene viser at det ble satt stor pris på å kunne diskutere temaer uten ordstyrer eller «sensor». Vi heier på gjestebud som metode!


Månedens tilbakeblikk

Opptak av månedspraten i juni: Et maktsentrum i Viken-landskapet 

22. juni deltok arealplanlegger Bernt-Egil Tafjord på månedspraten for å fortelle om et maktsentrum i Viken-landskapet. Øvre Eikers eldste historie har vært gjennom en omskriving: i løpet av de siste 13 årene har historien blitt 2000 år lenger. I jernalderen og vikingtiden har kommunen gått fra å være et spennende avvik, til å bli et sentralt maktsentrum i Viken-landskapet, med paralleller til samtidige maktsentrum i Sør-Skandinavia. Denne historieomskrivingen er et resultat av samarbeid og samskaping, mellom frivillige, kommune, fylke og forskningsinstitusjoner, og innovasjon, med bruk av nye metoder.

Hør om over 700 funn fra tiden før 1500-tallet, og den innovative utstillingen som skal settes opp på Vestfossen kunstlaboratorium i 2023. I utstillingen skal man blant annet bruke teknologi for å rekonstruere det spektakulære Hokksundskrinet, ett av få tidligkristne irske relikvieskrin i Europa.


Tips til månedsbrevet for august?

Ta kontakt med Christer eller andre medlemmer av utviklingsteametutviklingsteamet@ovre-eiker.kommune.no.Månedsbrevet sendes til ledere og folkevalgte ved hvert månedsskifte. Spre det gjerne videre til andre som bør lese det!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!