Månedsbrev for februar

Velkommen til historiens første månedsbrev på slikskapervi.no! Utviklingsteamet har samlet og oppsummert noe av det gode endringsarbeidet som har skjedd i kommuneorganisasjonen denne måneden. Håper du finner noe interessant!

Månedens ord fra kommunedirektøren 

Bruk mellomrommene

2021 er godt i gang, og for mange ledere handler det nå om detaljplanlegging av året – ikke minst detaljbudsjettering. Siden Øvre Eiker kommune har lave inntekter sammenlignet med andre kommuner, må vi jobbe ekstra smart for å kunne skape like god velferd.  

Kommunalsjef for økonomi Leif Arne og jeg har etter nyttår hatt samtaler med nesten alle ledergruppene i kommunen, og mye handler om nettopp dette: vi opplever økte behov og har samtidig trange rammer. Mange har snudd alle steiner allerede, og da er spørsmålet: hva nå? 

Samtidig hører vi at “alle” snakker om at samarbeidet med andre tjenester er for dårlig. At de kommer for sent inn for å finne løsninger på et problem. At kompetansen deres ikke er kjent nok – eller at de selv ikke kjenner andres kompetanse.  

Vi må med andre ord bruke mellomrommene! Vi må raskere involvere flere i en floke vi strever med. Få inn andre synsvinkler, og annen kompetanse. “Like barn” leker kanskje mest harmonisk sammen, men “ulike barn” skaper mer kreativitet og mer robuste løsninger sammen – det er jeg overbevist om. 

– Trude Andresen, kommunedirektør i Øvre Eiker kommune 

Månedens koronainnovasjon

LEAN for å forbedre vaksineringen

Vaksineringen mot korona er en ny tjeneste på et nytt sted. Rådgiver Birgit Solberg har satt opp en LEAN-tavle på Loe bruk for å fange opp forslag som kan forbedre tjenesten. Dette kan være arbeidsrutiner, utstyr, hvordan lokalene brukes og så videre. “Vi er helt avhengige av innspill fra de som jobber der for å få god flyt i arbeidet og skape et trivelig sted å jobbe,” sier Birgit. LEAN-tavlene ble tatt i bruk for et par uker siden. 

“Det er egentlig veldig enkelt”, forteller Birgit. “Vi har en tavle hvor man kan klistre gode ideer eller forbedringsforslag. Tavla henger i garderoben, for der er alle som jobber med vaksineringen innom. Det ligger post it-lapper og en kulepenn ved tavla. Det henger informasjon om hvordan tavla skal brukes. Hver uke samler jeg inn post it-lappene og lager en handlingsplan. Denne henger jeg ved tavla, sånn at alle kan se hva som skjer med ideene og forbedringsforslagene”. På den måten fungerer tavla både til deling av informasjon og som forbedringsverktøy. Så enkelt kan det gjøres!

Månedens inspirasjon

Inn på banen

Nelly er aldri tilskuer når klassen har kroppsøving. Bilde fra Utdanningsnytt.

Utdanningsnytt fortalte om Nelly (13) på Hokksund ungdomsskole. Nelly har arvelig spastisk parese. Det er en sykdom som fører til økt muskelspenning og svekkelse av muskelaturen, spesielt i beina. Men takket være vedtak om spesialundervisning i kroppsøvingstimene, får hun tilpasningen hun trenger for å delta i alle timene. 

Det er veldig varierende hvor inkludert elever med funksjonsnedsettelser er i kroppsøving i norsk skole. Mange får ikke den tilpassede opplæringen de har krav på. Førsteamanuensis Ellen Berg ved Norges Idrettshøgskole, Institutt for lærerutdanning og friluftlivsfag, skryter av opplæringstilbudet de har utviklet for Nelly ved Hokksund ungdomsskole. Berg har troen på at fagfornyelsen skal åpne døra inn til gymsalene, slik at flere elever, med eller uten funksjonsnedsettelser, blir inkludert i kroppsøvingsfaget. 

Månedens mulighet

Opptak- og streamingutstyr til koronaisolerte  

Biblioteket og Eikertun helsehus har fått opptak- og streamingutstyr som skal brukes til å produsere innhold til alle som må være hjemme på grunn av korona. Utstyret kan brukes til møter, konserter, kurs eller lignende.  

“Vi har fått støtte til to videokameraer, en mikser for å redigere direkte under streaming og lydutstyr”, forteller Jon Wold. Vil du vite mer? Ta kontakt med Jon på 994 13 510 eller Jon.Wold@ovre-eiker.kommune.no.  

Månedens digitale byks

Innspill til kommuneplanen på nett 

For å kunne samarbeide med innbyggerne om utfordringene vi møter og slippe frem mulighetene, har vi lansert sammenskapervi.no. I første omgang inviterer vi innbyggerne til å mene noe om åtte temaer i kommuneplanen, samt kommunenavn.  

sammenskapervi.no kan innbyggerne kommentere sin mening, støtte forslag og fortelle om sine forslag. Ulike organisasjoner, som grendeutvalg og råd, kan få sin egne områder med mulighet for dialog.  Nettsidene vil bli tilpasset når vi får erfaring med hvordan de fungerer. Kom gjerne med tilbakemeldinger!

Jobber du med en prosess hvor du ønsker innspill fra innbyggerne? Ta kontakt med kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen på ChristerBest.Gulbrandsen@ovre-eiker.kommune.no. 

 
Floke i fokus

Møbler til overs 

Illustrasjonsbilde fra Ross SneddonUnsplash

Har du sett på «Sløsesjokket» på NRK? Visste du at det kastes tonnevis med møbler hver dag fra offentlig forvaltning? Det kastes kanskje ikke så mye i Øvre Eiker kommune, men hva gjør vi med møbler som byttes ut? Og hvorfor bytter vi ut møbler?

Dette er noen av problemstillingene Elisabeth Enzinger Søhoel dykker ned i når hun skal skrive oppgave i forbindelse med LEAN-utdanning. «Vi har ingen gode rutiner eller hatt fokus på dette» sier Elisabeth. «Dette kan være brukte møbler, ødelagte møbler og fungerende møbler, men av en eller annen grunn er blitt byttet ut eller blitt overflødig». Elisabeth skal se på muligheten for å lage prosesser og systemer som gjør at vi får oversikt over hvilke møbler som finnes, hvor de oppbevares, om de kan gjenbrukes og eventuelt gis bort til noen som har behov.

Øvre Eiker på kartet  

Da Erna møtte Christer  

Skjermbilde fra opptak.

Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen deltok 3. februar i overrekkelsen av BarnUnge21-strategien til Erna Solberg. Christer har deltatt i strategigruppen. Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for unge.   

Christer fortalte hvordan de har jobbet helhetlig med et komplekst system, at strategien peker på hull og viser til løsninger. Christer fortalte også om hvordan vi jobber med barn og unge i Øvre Eiker kommune, med flerfaglige team og familiehjelpa. 

Se opptak av overrekkelsen her.

 

Kommunedirektør Trude deltok i bokbad  

Skjermbilde fra opptaket.

Kommunedirektør Trude Andresen deltok 18. februar i et bokbad om innovasjon i offentlig sektor. Den aktuelle boken “Innovasjon i offentlig sektor” er skrevet av Rolf Rønning, professor emeritus ved Høgskolen i innlandet.  

“Boka du har skrevet, Rolf, er ganske nær den virkeligheten jeg kjenner,” fortalte Trude. “Det trengs innovasjon i alle deler av offentlig sektor”. Trude fortalte om skalaen hvor vi trenger innovasjon i offentlig sektor, helt fra Anne i hjemmetjenesten til stortingsrepresentanten. Trude belyste hvor viktig det er med tillitt i alle ledd og utfordret Rønning på hvordan vi kan innovere i hverdagen.  

Se opptak av bokbadet her.

Tips til månedsbrevet for mars?

Ta kontakt med Marte eller andre medlemmer av utviklingsteamet på utviklingsteamet@ovre-eiker.kommune.no.Månedsbrevet sendes til ledere og folkevalgte ved hvert månedskifte. Spre det gjerne videre til andre som bør lese det!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!