2. Løsning

Innovasjonsprosessen vi benytter i Øvre Eiker kommune er BLT-prosessen. Den består av arbeid med BEHOV, utvikling av LØSNING, og TESTING av løsningen.

Å velge løsning

Behovet er kartlagt, og det er på tide å se på løsninger. Det er mange løsninger som kan svare på behovet.
Vi velger den løsningen som skaper størst verdi for de som skal bruke den.

3. Samle

Vi starter ved å åpne opp, bli inspirert og samle ideer.
Hva gjør andre?

Hva gjør andre, både i egen bransje og andre? Snakk med de som har utviklet lignende løsninger, hva har de erfart? Dra på besøk og saumfar internett.

Idégenerering

Det er på tide å generere ideer. Nå er det viktig å tømme hodet, ikke vær for kritisk. Vær så visuell som mulig, strekmenn er topp. Involver relevante aktører.

2. Vurdere

Nå er det på tide å lukke igjen løsningsfasen og vurdere alle ideene vi har samlet inn.
Utvelgelse

Hvilke ideer svarer på behovet? Hva er viktig for prosjekteieren? Hva med de som skal bruke løsningen? Gjør en prioritering og velg hva dere skal gå videre med.

Gjør klar for test

Gjør foreløpig løsning klar for neste steg, nemlig å teste løsningen.

Verktøy i løsningsfasen

Her har vi samlet noen verktøy som kan brukes i løsningsfasen. Det er ikke nødvendig å ta i bruk alle verktøyene i alle prosjekter. Det viktigste er å snakke med de som skal ta i bruk løsningen.
Hva gjør andre
Idégenerering
Utvelgelse
Gjør klar for test

La oss ta en prat!

Vil du lære mer om BLT-prosessen? Ta kontakt med utviklingsteamet!
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]