Hvorfor fokuserer vi på innovasjon i Øvre Eiker?

Det finnes mange metoder man kan bruke for å komme i mål.
Her kan du lese litt om innovasjon-tankene våre

Hvorfor innovasjon i Øvre Eiker?

Øvre Eiker kommune har utfordringer som vi deler med flertallet av kommuner i Norge – og med lokalsamfunn i land over hele verden. De tre kanskje viktigste utfordringene våre er klima- og miljøkrisen, en aldrende befolkning og ungt utenforskap.

Utfordringene er komplekse og de lar seg ikke løse på kort tid med et par kortsiktige tiltak. De er det vi på innovasjons-språket kaller «wicked problems». Nå øker vi innovasjons-kapasiteten for å finne fremtidens løsninger på våre behov.

Økt fokus på innovasjon i offentlig sektor

De siste årene har det vært et økende fokus på innovasjons- og digitaliseringsarbeid i offentlig sektor. Nå sist med en stortingsmelding for innovasjon i offentlig sektor, med undertittelen «kultur, ledelse og kompetanse». De innleder med følgende; «Regjeringens mål er en effektiv offentlig sektor som leverer gode tjenester til innbyggerne, har høy grad av tillit i befolkningen, og finner nye løsninger på samfunnsutfordringer i samarbeid med innbyggerne, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet.»

 

Dette stiller store krav til oss som kommune, men vi ser på det som nødvendig for å levere nye og bedre tjenester til innbyggerne fremover i en periode der utfordringene bare blir større. Les mer om Stortingsmeldingen om innovasjon

Innovasjon er noe nytt, nyttig og nyttiggjort

KS definerer innovasjon som noe som både er nytt, nyttig og nyttiggjort. Nytt peker på at det er en ny løsning for organisasjonen eller brukergruppen. I nyttig ligger det at løsningen er nyttig – den svarer til en utfordring og kan potensielt skape verdi. Nyttiggjort er det siste steget som skal til for at man kan kalle det en innovasjon. Først når en løsning har skapt verdi kan man si at det er en innovasjon.

 

Innovasjon kan være så mangt; et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny arbeidsmåte eller ny organisasjonsform. Bedre prosesser, tjenester, løsninger, eller for eksempel en forbedring av hvordan man tar i bruk ny teknologi. I dagligtale og i en kommunal kontekst brukes ordet innovasjon om både små og store forbedringer.

 

I Øvre Eiker ønsker vi å sette fokus på viktigheten av de små og kontinuerlige endringene, men på samme tid ha mot til å løfte opp og sette av ressurser til større innovasjonsprosjekt når det er behov for det. Samspillet mellom kontinuerlig endring og større innovasjonsprosjekter er det som gjør at vi kan bli en kommuneorganisasjon som skaper gode endringer i Øvre Eiker, gjerne sammen med andre aktører i samfunnet.

Hvorfor sammen om å løse flokene?

Floker lar seg ikke løse uten at vi gjør noe vi ikke har gjort før. Derfor har Øvre Eiker planer og strategier som inviterer til samarbeid med andre aktører. Vi må, kort sagt, innovere sammen med ledere, ansatte, brukere, tillitsvalgte og innbyggere, men også noen ganger med næringsliv og forskere.

Et felles ansvar for innovasjon og utvikling

Vi har et mål om at innovasjon skal være et felles ansvar for ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og lokalsamfunnet forøvrig å utvikle Øvre Eiker som en god plass å bo. Arbeidet med innovasjon er forankret i digitaliseringsstrategien, innovasjonsstrateien og medvirkningsstrategien. Denne nettsiden er vårt viktigste verktøy for å konkretisere disse planene i alt det gode arbeidet som skjer i kommunen.​

 

Det ligger store utviklingsmuligheter ved å ta i bruk de ansatte og innbyggernes kompetanse og kreativitet på en systematisk måte. Samarbeid og samhandling krever en helhetstenkning og tilrettelegging. Partssamarbeid er en metode som svarer til denne tenkningen og tilretteleggingen. Det handler om å forvalte knappe ressurser best mulig, ta vare på og dele gode ideer og innvolvering. Dette lønner seg, ikke minst økonomisk.For å lykkes må man ha en samarbeidskultur mellom partene.

 

En slik samarbeidskultur kjennetegnes bla ved at vi arbeider systematisk mot samme mål. «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker» er vår visjon og felles mål. Å bli sett, hørt og verdsatt er grunnleggende for alle mennesker. Myndiggjorte medarbeidere er ansatte som får, og griper ansvaret for å videreutvikle arbeidsoppgavene sine i samarbeid med folkevalgte, tillitsvalgte og innbyggere.

Vårt partssamarbeid

Partssamarbeid er et konstruktivt samarbeid mellom de folkevalgte, administrasjonen, tillitsvalgte og innbyggere i Øvre Eiker kommune. Partssamarbeid er med andre ord en særegen møteplass med hensikt å gjøre kommunen en bedre plass å bo og arbeide i. Samarbeidet rokker ikke ved rådmannens og de folkevalgtes beslutningsmyndighet men det skal blant annet gi disse bedre beslutningsgrunnlag.

Hvilke strategier støtter vi oss til?

I februar 2019 ble vår første strategi for innovasjon vedtatt av de folkevalgte i kommunen. Strategien sier noe om hvordan vi skal drive forbedring- og fornyingsarbeidet vårt i årene som kommer. Vi har opprettet «slik skaper vi»-siden for å nå målene i strategien. Digitalisering- og medvirkningsstrategien er også viktige for innovasjonsarbeidet, slik at vi kan skape gode løsninger fremover.

Innovasjonsstrategi

Last ned innovasjonsstrategien her!

Digitaliseringsstrategi

Last ned digitaliseringsstrategien her!

Medvirkning og samskapningsstrategi

Last ned medvirkningsstrategien her!

Skal vi ta en prat?

Ønsker du å drodle rundt hvordan du kan bruke BLT-metoden? Ta kontakt med utviklingsteamet!
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]