Innovasjon i Øvre Eiker kommune

Hvorfor skal vi drive med innovasjon?

Innovasjon er nødvendig i Øvre Eiker kommune. Vi må løse komplekse utfordringer, som eldrebølgen, klima- og miljøkrisen og ungt utenforskap med få kroner. 2020 viste oss at uforutsette ting kan komme vår vei.
Disse utfordringene kan dessverre ikke løses på kort tid med enkle tiltak. Derfor jobber vi systematisk og kontinuerlig med innovasjon. Les mer om hvordan på denne siden.

Vi jobber etter disse dokumentene

Innovasjon er noe nytt, nyttig og nyttiggjort

Nytt

KS definerer innovasjon som noe som både er nytt, nyttig og nyttiggjort. Nytt peker på at det er en ny løsning for organisasjonen eller brukergruppen.

Nyttig

I nyttig ligger det at løsningen er nyttig – den svarer til en utfordring og kan potensielt skape verdi.

Nyttiggjort

Nyttiggjort er det siste steget som skal til for at man kan kalle det en innovasjon. Først når en løsning har skapt verdi kan man si at det er en innovasjon.

Sånn skaper vi et godt innovasjonsklima

Kultur

Vi jobber for en kultur hvor relevante aktører involveres. Dette kan være medarbeidere, folkevalgte, innbyggere og næringsliv. Vi har tillitt til hverandre, setter av tid til endringsarbeid og heier frem de som har en god idé.

Ledelse

Lederne er den viktigste pådriveren for at innovasjon blir satt i gang. Det er viktig at lederne jobber strategisk og systematisk med innovasjon, kultur, endring og kompetanse.

Kompetanse

Vi jobber for å tilpasse metodikk for Øvre Eiker, samt tilby kompetanseheving og veiledning om innovasjon. Målet er at ansatte og innbyggere kan få ta del i å skape og benytte seg av bedre tjenester.

BLT-prosessen

Innovasjonsprosessen vi benytter i Øvre Eiker kommune er BLT-prosessen. Den består av arbeid med BEHOV, utvikling av LØSNING, og TESTING av løsningen.
Mer om BLT-prosessen