Hvilke verktøy finnes?

Det finnes en mengde ulike verktøy for å arbeide systematisk med innovasjon. Doga og Kommunenes Sentralforbund (KS) har samlet flere metoder og verktøy. På denne siden kan du finne lenke til flere av dem.

Dogas Trippeldiamant

En StimuLabs metode

Prosjekter som får støtte fra StimuLab må forplikte seg til å følge en innovativ arbeidsmetode vi kaller trippel diamant. Den er testet og utviklet i løpet av prøveperioden. Den består av tre generelle faser. Hver diamant inneholder to trinn som viser hvordan prosessen åpner opp og utforsker, for deretter å definere og lukke.

Link / last ned

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus.

Medvikningsmetode

Folketråkk-veilederen

FOLKETRÅKK-VEILEDEREN er en samling av forslag til medvirkningsmetoder og verktøy som egner seg i ulike faser av en planprosess etter plan- og bygningsloven. Målet med medvirkning, og veilederen, er å gi kommuner, utbyggere, politikere og andre aktører et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for hvordan vi sammen kan utvikle gode byer og tettsteder.

Kontakt oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus.

Veikart for tjenesteinnovasjon

KS metode for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune. Veikartet tar deg gjennom seks faser, fra behovet oppstår til ny praksis er satt i drift. Verktøyene du trenger presenteres i hver fase.

Kontakt oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus.

Tittel

Dette gjør vi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus.

Kontakt oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus.

Tittel

Dette gjør vi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus.

Kontakt oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sint ipsa voluptatibus.