Vi innfører porteføljestyring

I andre del av høsten kurs i prosjektstyring fikk vi en innføring i porteføljestyring i kommuen. Foredragsholder Geir Graff fra Asker kommune ledet deltakerne i stødig hånd gjennom videoappen Zoom.

De nærmere 20 ledere fra hele kommunen fikk også delta aktivt i diskusjonen gjennom digitale «grupperom». Det finnes stor vilje og evne til å tenke helhetlig om innovasjon og utvikling i Øvre Eiker. Strukturert porteføljestyring gjennom informasjon fra prosjekter og ikke minst hjelp til å prioritere mellom disse er tydelig en ønsket handling i organisasjonen.

KLG har besluttet å gjøre porteføljestyring til en integrert aktivitet for ledergruppen. De utgjør porteføljestyret og vil systematisk og ikke minst strategisk prioritere større prosjekter på bakgrunn av økonomi og planer med fokus på den trippel bunnlinjen som sikre økonomisk, sosialt (samfunn) og miljømessig bærekraft.

Nå gjør vi foredraget tilgjengelig for alle på www.slikskapervi.no og oppfordrer flest mulig til å se Geir Graff undervise. Presentasjoner kan også lastes ned her:

Kort innføring prosjektstyring
Porteføljestyring og bærekraftsmålene
Porteføljestyring i Asker kommune

Se foredraget her:

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!