Familiehjelpa – riktig hjelp raskere

Det kan være vanskelig for innbyggere å vite hvor de skal henvende seg når utfordringer oppstår. I januar lanserte Øvre Eiker Familiehjelpa. Alle som har behov for hjelp til et barn kan ringe. Telefonsamtalen er en god start for å få riktig hjelp raskere. Hvordan oppsto denne innovative tjenesten og hvordan er responsen så langt? Vi tar en prat med Else Berit Kyte, kommunalsjef for oppvekst, og Elisabeth Jevne, teamleder for Familiehjelpa.

Fra floke til løsning

Øvre Eiker kommune sender et kull til innovasjonsskolen hvert år. Hvert kull har med seg en floke som de ønsker å løse med innovasjonsmetodikk. I 2019 besto årets kull av Else Berit Kyte, Kari Hesselberg, Ann Kristin Dramdal og Marte Frøyse Granberg. I forbindelse med ny helse- og velferdsplan, undersøkte studentene hvordan foreldrene til barn med omfattende behov kan involveres i utviklingen av tjenestetilbudet.

Vi intervjuet familier som hadde behov for sammensatte tjenester, forteller Else Berit Kyte. Dette er familier som har komplekse utfordringer og som er i kontakt med flere av kommunens tjenester. Jeg var mildt sagt skeptisk til at jeg som kommunalsjef skulle inn i hjemmet til folk og intervjue dem, sier Else Berit.

Jeg forventet å få en liste med ting vi måtte fikse, men det ble ikke sånn i det hele tatt. Folk satte så stor pris på at vi ville høre om deres opplevelser. Den innsikten vi fikk da, bruker jeg til mye. Man får høre deres opplevelse, uavhengig om vi opplever det de sier som sant eller usant. Det er viktig å ta deres opplevelse på alvor.

Studentene Kari Hesselberg, Ann Kristin Dramdal og Else Berit Kyte.

Da studentene analyserte intervjuene, så de noen tydelige funn. Kommunens tjenester fremstår som uoversiktlige, både for innbyggere og ansatte. Hjelpen kommunen gir treffer ikke alltid behovet og hjelpen kommer ofte for seint. Om innbyggerne blir møtt med forståelse, løfter dette opplevelsen betraktelig. Innsikten om innbyggernes behov bruker Familiehjelpa til å forme dagens løsning.

Da studiet var avsluttet, startet ledergruppa i oppvekst, med støtte fra helse- og oppvekst, et prosjekt. Prosjektet ledet til Familiehjelpa, som så ble politisk forankret. Om du ringer Familiehjelpa, møter du noen som lytter til deg og din families behov, informerer om hvilke tjenester kommunen kan bidra med, og som sammen med familiene ser på hvordan utfordringene kan brukes på en god måte. Telefonsamtalen er en god start på å få riktig hjelp raskere.

Ingen har gjort dette før

Elisabeth viser mot hver eneste dag, sier Else Berit. Elisabeth er teamleder for Familiehjelpa. Familiehjelpa er nå et prosjekt i test-fasen. Ingen har gjort dette før, så vi prøver oss frem. Det er lov å feile, fortsetter Else Berit. Hvis man er redd for å gjøre feil, kan man bli lammet og ende opp med å ikke gjøre noe som helst.

Arbeidsverktøyet Duken.
Elisabeth Jevne

Vi setter innbyggeren i sentrum, forteller Elisabeth. Vi tar oss tid til å lytte, vi tar innbyggeren på alvor og følger opp samtalen. Vi får ikke alltid gjort noe med alle problemene, men jeg pleier å si at jeg skal snu en hver stein. Vi ser at familiene opplever det som positivt å ha en stemme inn. Vi bruker Duken som arbeidsverktøy, Duken er utviklet av Asker velferdslab. Duken bidrar til at familien blir delaktig i egen plan.

Dette er en helt ny tjeneste, og vi bruker tid å finne rollen vår, strukturere og organisere, sier Elisabeth. For å skape en trygg arena hvor det er lov å feile og trygt å dele, har vi startet nettverksgrupper. Det er ti grupper, som til sammen har over hundre ansatte. Gruppene er tverrfaglige, med ansatte fra NAV, Øvre Eiker hjelpa, tildelingskontoret, skole, barnehage, barnevern, PPT, familiesenteret, private barnehager, ungdomskontakter, biblioteket, ungdomsklubbene, frivillighet og idrett. Gruppene hadde sitt første møte denne uka.

Jeg har veldig trua på nettverksgruppene, forteller Elisabeth. Dette er ikke bare en forelesning hvor du får høre om et tema, men en fast gruppe som skal jobbe sammen over tid. Det er enklere å samarbeide på tvers, om man kjenner noen man kan spørre og bruker felles språk.

Når en familie er i oppløsning, har vi ingenting å sette inn

Nå som Familiesenteret har vært i test-fasen en liten stund, begynner det å bli tydelig hva vi skal jobbe med videre, forteller Elisabeth. Når en familie er i ferd med å gå i oppløsning, har vi ingen tiltak vi kan sette inn. Det er viktig at vi kommer inn når utfordringen er fersk, tilføyer Else Berit. Når krisa blir stor nok, så har vi flere dyre tiltak vi kan sette inn. Det er viktig å forebygge både store familiekriser og dyre tiltak.

Dette er noe av det nettverksgruppene skal snakke om fremover. Hvilke tiltak kan vi sette inn tidlig, som ville ha betydd en forskjell for familiene? Og hvordan kan vi løse det sammen?

BLT-prosessen består av arbeid med BEHOV, utvikling av LØSNING, og TESTING av løsningen.

Familiehjelpa har fulgt BLT-prosessen (innovasjonsprosessen vi benytter i Øvre Eiker) fra start til slutt. Det blir spennende å følge det innovative arbeidet videre!

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!