Få hvitt belte i Lean!

Mange i Øvre Eiker kommune har erfaring med Lean som en kontinuerlig metodikk for forbedring. I sommer kartla hvilke utviklingsmetoder vi hadde best kjennskap til, og Lean kom helt på toppen.

Et av kommunens mål for neste periode

Økonomiplanen har også som mål å stadig forbedre og effektivisere kommunens tjenester og funksjoner. Økonomiplanen sier om vi fortsatt skal ha nødvendig handlingsrom for framtida, må kommunen fortsette å drive billig. Kommunen kan heller ikke drive mindre effektivt enn i dag. Likevel er det som i alle organisasjoner alltid rom for forbedring, men det vil forutsette mer systematisk forbedringsarbeid.

For å nå dette målet skal vi jobbe systematisk med å bli stadig litt bedre og kommunen har valgt LEAN som sin tilnærming. LEAN engasjerer medarbeidere i å finne stadig bedre måter å skape verdi for og med innbyggerne på i de tjenestene kommunen driver. Enkelte medarbeidere og ledere har kompetanse til å arbeide med LEAN i dag, men kommunen bør arbeide mer systematisk med LEAN.

Derfor skal kommunen i 2021:

– sette i gang et kursløp i LEAN for ledere og nøkkelmedarbeidere
– støtte opp under tjenestesteder som vil gå foran i å ta i bruk LEAN

Om det skulle ha seg slik at du ikke har en grunnleggende kjennskap til vår foretrukne metode kan du nå ta et lett og lærerikt nettkurs fra Madisa Consulting AS. Kom i gang med arbeidet allerede nå!

Dette er for mange starten på en nyttig reise i Lean metodikk. Nettkurset varer i ca. 45 minutter.

Start kurset her! Lenke Gratis Hvitt belte

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!