Vi løser floker med innovasjon og samskaping

Les mer hvordan kommunedirektør Trude ønsker vi skal løse utfordringene i Øvre Eiker kommune.
Se mer

Endring er ingen tilfeldig handling

Øvre Eiker kommune arbeider systematisk og strategisk med innovasjon. Vi benytter anerkjente og utprøvde verktøy og metoder for innovasjon og prosjektledelse.

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Utviklingsteamet hjelper deg veldig gjerne!